Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – Čtvrté plenární zasedání: návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem, nařízení o klinických hodnoceních a územní působnost

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Brusel, 19. listopadu – Dne 16. listopadu se evropské orgány pro ochranu údajů setkaly v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů na svém čtvrtém plenárním zasedání. Na tomto zasedání se diskutovalo o široké škále témat.
 
Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem  
Členové sboru diskutovali o aktuálním stavu činnosti Evropského sboru pro ochranu osobních údajů v souvislosti s návrhem rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem, jejž sbor obdržel od komisařky Věry Jourové v září 2018. Sbor opět zdůraznil, že je důležité zaručit kontinuitu a vysokou úroveň ochrany pro předávání osobních údajů z EU.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vypracuje pokyny k otázkám a odpovědím týkajícím se klinických hodnocení, pokud jde o vzájemné působení mezi obecným nařízením o ochraně osobních údajů a nařízením o klinických hodnoceních.
V návaznosti na konzultaci Evropské komise sbor odsouhlasil udělení mandátu s cílem poskytnout pokyny k otázkám a odpovědím vypracovaným Komisí, jež se týkají vzájemného působení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a nařízení o klinických hodnoceních.
 
Pokyny týkající se územní působnosti
Na zářijovém plenárním zasedání přijal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nový návrh pokynů, které usnadní společný výklad územní působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů a poskytnou další objasnění ohledně uplatňování zmíněného nařízení v různých situacích, zejména v situacích, kdy je správce nebo zpracovatel údajů usazen mimo EU, včetně objasnění ohledně jmenování zástupce. Vzhledem k tomu, že standardní konečná právní kontrola před zveřejněním odhalila, že některé body je třeba dále projednat, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se rozhodl, že pokyny znovu prodiskutuje na listopadovém plenárním zasedání. Tyto otázky jsou nyní již plně vyřešeny a pokyny budou brzy zveřejněny k veřejné konzultaci.