Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ceturtā plenārsēde: ES un Japānas lēmuma projekts par aizsardzības līmeņa pietiekamību, Regula par klīniskajām pārbaudēm un teritoriālā darbības joma

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Briselē, 19. novembrī.
Eiropas Datu aizsardzības iestādes 16. novembrī tikās ceturtajā plenārsēdē Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (EDPB). Plenārsēdē tika apspriests plašs tematu klāsts.
 
ES un Japānas lēmuma projekts par aizsardzības līmeņa pietiekamību  
Tika diskutēts par situāciju EDPB darbā pie ES un Japānas lēmuma projekta par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko EDPB saņēma no komisāres Veras Jourovas 2018. gada septembrī. Kolēģija atkārtoti uzsvēra datu sūtīšanas no ES aizsardzības nozīmi nepārtrauktības un augstā līmeņa garantēšanā.

EDPB sniegs norādes par klīnisko pārbaužu mijiedarbību ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un Regulu par klīniskajām pārbaudēm (jautājumi un atbildes)
Pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju, Kolēģija vienojās par pilnvaru piešķiršanu norāžu sniegšanai attiecībā uz Komisijas izstrādātajiem jautājumiem un atbildēm par mijiedarbību starp VDAR un Regulu par klīniskajām pārbaudēm.
 
Vadlīnijas par teritoriālo darbības jomu
Septembra plenārsēdē Eiropas Datu aizsardzības kolēģija pieņēma jaunu vadlīniju projektu, kas palīdzēs nodrošināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas teritoriālās darbības jomas vienotu interpretāciju un sniegt sīkākus skaidrojumus par regulas piemērošanu dažādās situācijās, jo īpaši gadījumos, kad datu pārzinis vai datu apstrādātājs veic uzņēmējdarbību ārpus ES, kā arī par pārstāvja iecelšanu. Tā kā standarta noslēguma juridiskās pārbaudes pirms publicēšanas atklāja, ka daži jautājumi ir jāapspriež sīkāk, EDPB nolēma pamatnostādnes apspriest atkārtoti novembra plenārsēdē. Šie jautājumi tagad ir atrisināti pilnībā, un vadlīnijās drīz tiks publicētas publiskai apspriešanai.