Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — четвърто пленарно заседание: проект на Решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония, Регламент за клиничните изпитвания и териториален обхват

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Брюксел, 19-и ноември — на 16-и ноември европейските органи за защита на данните, които участват  в Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха четвъртото си пленарно заседание. По време на пленарното заседание беше обсъден широк кръг от теми.
 
Проект на Решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония  
Членовете на комитета обсъдиха актуалното състояние на работата на ЕКЗД във връзка с проекта на Решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония, който беше получен от комисар Вера Йоурова през септември 2018 г. Комитетът изтъкна отново значението на гарантирането на последователността  и на високо ниво на защита при предаването на данни от ЕС.

Предоставяне на насоки от ЕКЗД по отношение на взаимовръзката между ОРЗД и Регламента за клиничните изпитвания във връзка с поставени въпроси относно клиничните изпитвания
След проведената консултация с Европейската комисия, Комитетът се споразумя за възлагането на мандат за изготвяне на насоки по разработените от Комисията въпроси, касаещи взаимовръзката между ОРЗД и Регламента за клиничните изпитвания.
 
Насоки относно териториалния обхват
По време на пленарното заседание през септември, ЕКЗД прие проект на нови насоки, които ще спомогнат да се осигури общо тълкуване на териториалния обхват на ОРЗД и ще предоставят допълнителни разяснения относно прилагането му в различни ситуации, по-специално, когато администраторите или обработващите лични данни са установени извън ЕС, включително в хипотезата на определяне на представител. Тъй като при стандартните  правни проверки преди публикуването беше установено, че по някои въпроси е необходимо допълнително разискване, ЕКЗД реши да обсъди насоките още веднъж по време на ноемврийската пленарна сесия. Тези въпроси вече са изцяло взети предвид и насоките ще бъдат публикувани скоро за обществена консултация.