Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu – neljas täiskogu istung: ELi–Jaapani kaitse piisavuse otsuse eelnõu, kliiniliste uuringute määrus ja territoriaalne kohaldamisala.

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Brüssel, 19. november. Euroopa andmekaitseasutused osalesid 16. novembril Euroopa Andmekaitsenõukogu neljandal täiskogu istungil, kus käsitleti mitmeid teemasid.
 
ELi–Jaapani kaitse piisavuse otsuse eelnõu
Nõukogu liikmed arutasid andmekaitsenõukogus ELi–Jaapani kaitse piisavuse otsuse eelnõuga tehtava töö hetkeseisu. Andmekaitsenõukogu sai otsuse eelnõu volinik Věra Jourovált 2018. aasta septembris. Andmekaitsenõukogu rõhutas taas, et oluline on tagada EList edastatud andmete kaitse pidevus ja kõrge tase.

Euroopa Andmekaitsenõukogu annab kliinilisi uuringuid käsitlevas küsimuste ja vastuste dokumendis suuniseid isikuandmete kaitse üldmääruse ja kliiniliste uuringute määruse koosmõju kohta
Olles konsulteerinud Euroopa Komisjoniga, nõustus andmekaitsenõukogu võtma endale ülesande anda komisjoni koostatavas kliinilisi uuringuid käsitlevas küsimuste ja vastuste dokumendis suuniseid isikuandmete kaitse üldmääruse ja kliiniliste uuringute määruse koosmõju kohta.
 
Territoriaalse kohaldamisala suunised
Septembris toimunud täiskogu istungil võttis andmekaitsenõukogu vastu uute suuniste projekti, mis aitab ühtselt tõlgendada isikuandmete kaitse üldmääruse territoriaalset kohaldamisala ja selgitada isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamist mitmesugustes olukordades, eelkõige kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on asutatud väljaspool ELi, ning esindaja nimetamise korral. Kuna avaldamiseelse õigusliku kontrolli tulemusena selgus, et mõningaid küsimusi tuleb täiendavalt arutada, otsustas andmekaitsenõukogu suunised novembrikuu täiskogu istungil veel korra arutusele võtta. Nimetatud küsimused on nüüd lahendatud ja suunised avaldatakse lähiajal üldsusega konsulteerimiseks.