Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – četrto plenarno zasedanje: osnutek sklepa o ustreznosti EU-Japonska, Uredba o kliničnem preskušanju in ozemeljska veljavnost

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Bruselj, 19. novembra – evropski organi za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov (EOVP), so se 16. novembra sestali na četrtem plenarnem zasedanju, na katerem so potekale razprave o številnih temah.
 
Osnutek sklepa o ustreznosti EU-Japonska 
Člani odbora so razpravljali o trenutnem stanju dela EOVP na osnutku sklepa o ustreznosti EU-Japonska, ki ga je EOVP septembra 2018 prejel od komisarke Věre Jourove. Odbor je ponovno poudaril pomen neprekinjenega zagotavljanja visoke ravni varstva podatkov pri prenosih podatkov iz EU.

Napotki EOVP o vprašanjih in odgovorih o kliničnem preskušanju v zvezi z medsebojnim vplivanjem med Splošno uredbo o varstvu podatkov in Uredbo o kliničnem preskušanju
Po posvetovanju z Evropsko komisijo se je odbor odločil za podelitev mandata za pripravo smernic o vprašanjih in odgovorih, ki jih je pripravila Komisija, v zvezi z medsebojnim vplivanjem med Splošno uredbo o varstvu podatkov in Uredbo o kliničnem preskušanju.
 
Smernice o ozemeljski veljavnosti
Na septembrskem plenarnem zasedanju je EOVP sprejel osnutek novih smernic, ki bodo pripomogle k zagotovitvi skupne razlage ozemeljske veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov in dodatno pojasnile njeno uporabo v različnih primerih, zlasti kadar ima upravljavec ali obdelovalec podatkov ustanovitev zunaj EU, vključno o imenovanju predstavnika. Ker se je pri standardnih končnih pravnih pregledih pred objavo pokazalo, da nekatera vprašanja zahtevajo nadaljnjo razpravo, se je EOVP odločil, da bo o smernicah ponovno razpravljal na novembrskem plenarnem zasedanju. Ta vprašanja so bila zdaj v celoti obravnavana, smernice pa bodo kmalu objavljene za javno posvetovanje.