Internationalt samarbejde

Vi samarbejder med internationale organisationer og tilsynsmyndighederne i lande uden for EU med henblik på at støtte en effektiv håndhævelse af lovgivningen og udveksle bedste praksis.

Vi gør dette ved at arbejde inden for en række internationale rammer, enten som Databeskyttelsesrådet eller via vores individuelle medlemmer. Vi fremmer også fælles uddannelsesprogrammer og udveksling af personale.

Internationale samarbejdsrammer

Her er en ikke-udtømmende liste over internationale samarbejdsrammer, der arbejder med spørgsmål vedrørende privatlivets fred og databeskyttelse.

 • Europarådet - international institution, der fremmer menneskerettigheder, herunder databeskyttelse. Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (konvention 108) er åben for tiltrædelse af både europæiske og ikke-europæiske lande
 • Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) - international organisation, der arbejder for forbedring af det økonomiske og sociale liv for mennesker i hele verden. Dens arbejdsgruppe om sikkerhed og privatlivets fred i den digitale økonomi (SPDE) arbejder med politikker, der sikrer, at den digitale sikkerhed og beskyttelsen af privatlivets fred støtter udviklingen af den digitale økonomi
 • Den internationale konference for myndigheder med ansvar for databeskyttelse og privatlivets fred (ICDPPC) – global konference
 • Forårskonference for europæiske databeskyttelsesmyndigheder
 • Global Privacy Enforcement Network (GPEN) - netværk af databeskyttelsesmyndigheder
 • Berlin-gruppen - den internationale arbejdsgruppe om databeskyttelse inden for telekommunikation (ICDPPC)
 • Den fransktalende sammenslutning af myndigheder med ansvar for beskyttelse af personoplysninger (AFAPDP)
 • Databeskyttelsesmyndigheder i Central- og Østeuropa (CEEDPA)
 • Asia Pacific Privacy Forum (APPA) - netværk af asiatiske privatlivsmyndigheder
 • Det økonomiske samarbejde i Asien-Stillehavsområdet (APEC)
 • Common Thread Network (CTN)
 • Det iberoamerikanske databeskyttelsesnetværk (RIPD)