Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych – czwarte posiedzenie plenarne: projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w Japonii, rozporządzenie w sprawie badań klinicznych oraz terytorialny zakres stosowania.

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Bruksela, 19 listopada – W dniu 16 listopada europejskie organy ochrony danych zrzeszone w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD) spotkały się na czwartej sesji plenarnej. Omówiono szeroki zakres zagadnień.
 
Projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w Japonii
Członkowie EROD omówili stan prac nad projektem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w Japonii, który EROD otrzymała od komisarz Věry Jourovej we wrześniu 2018 r. EROD ponownie podkreśliła znaczenie zagwarantowania ciągłości i wysokiego poziomu ochrony przekazywania danych z UE.

EROD udziela wskazówek w zakresie pytań i odpowiedzi na temat badań klinicznych w kontekście wzajemnych zależności między ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) a rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych
Po konsultacjach z Komisją Europejską EROD uzgodniła przyznanie mandatu w zakresie opracowania wytycznych w sprawie pytań i odpowiedzi, opracowanych przez Komisję, dotyczących wzajemnych zależności między RODO a rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych.
 
Wytyczne dotyczące terytorialnego zakresu stosowania
Podczas wrześniowej sesji plenarnej EROD przyjęła nowe projekty wytycznych, które pomogą w osiągnięciu spójnej interpretacji terytorialnego zakresu stosowania RODO oraz pozwolą na doprecyzowanie kwestii związanych ze stosowaniem rozporządzenia w różnych sytuacjach, w szczególności gdy administrator danych lub podmiot przetwarzający dane mają siedzibę poza UE. Jedną z takich kwestii jest wyznaczanie przedstawiciela. Jako że standardowe końcowe kontrole prawne przeprowadzone przed publikacją ujawniły, że niektóre kwestie wymagają dalszej dyskusji, EROD postanowiła ponownie omówić te wytyczne podczas listopadowej sesji plenarnej. Kwestie te zostały omówione i uzgodnione, a wytyczne zostaną wkrótce opublikowane i skierowane do konsultacji publicznych.