Euroopa Andmekaitsenõukogu

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Filters

Pages

Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List  102.78 KB

Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 9/2018, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  103.62 KB

Pages