Euroopa Andmekaitsenõukogu

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Filters

Pages

Arvamus nr 24/2018, milles käsitletakse Taani pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete

04 December 2018
Arvamus nr 24/2018, milles käsitletakse Taani pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete  93.82 KB

Arvamus nr 25/2018, milles käsitletakse Horvaatia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest

04 December 2018
Arvamus nr 25/2018, milles käsitletakse Horvaatia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest  655.52 KB

Arvamus nr 22/2018, milles käsitletakse Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Arvamus nr 22/2018, milles käsitletakse Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  359.05 KB

Pages