Arvamus nr 13/2019, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5)

12 July 2019
Arvamus nr 13/2019, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5) 426.37 KB
Members: