Euroopa Andmekaitsenõukogu

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Filters

Pages

Arvamus nr 22/2018, milles käsitletakse Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Arvamus nr 22/2018, milles käsitletakse Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  359.05 KB

Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List  102.78 KB

Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 9/2018, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  103.62 KB

Arvamus nr 12/2018, milles käsitletakse Itaalia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu

03 October 2018
Arvamus nr 12/2018, milles käsitletakse Itaalia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.23 MB

Arvamus nr 13/2018, milles käsitletakse Leedu pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu

03 October 2018
Arvamus nr 13/2018, milles käsitletakse Leedu pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.23 MB

Pages