Euroopa Andmekaitsenõukogu

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Filters

Pages

Arvamus nr 20/2018, milles käsitletakse Rootsi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Arvamus nr 20/2018, milles käsitletakse Rootsi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  348.64 KB

Arvamus nr 21/2018, milles käsitletakse Slovakkia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu

03 October 2018
Arvamus nr 21/2018, milles käsitletakse Slovakkia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  366.88 KB

Arvamus nr 22/2018, milles käsitletakse Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Arvamus nr 22/2018, milles käsitletakse Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  359.05 KB

Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List  102.78 KB

Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 9/2018, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  103.62 KB

Pages