Euroopa Andmekaitsenõukogu

Soovitused

Filters

Soovitus nr 1/2019, milles käsitletakse Euroopa Andmekaitseinspektori esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu nõuet (määruse (EL) 2018/1725 artikli 39 lõige 4)

12 July 2019
Soovitus nr 1/2019, milles käsitletakse Euroopa Andmekaitseinspektori esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu nõuet (määruse (EL) 2018/1725 artikli 39 lõige 4)  248.29 KB