Euroopa Andmekaitsenõukogu

Soovitused

Filters

Soovitused 02/2020 Euroopa oluliste tagatiste kohta jälgimismeetmete kontekstis

10 November 2020
Soovitused 02/2020  172.63 KB
Teemad:

Soovitus nr 1/2019, milles käsitletakse Euroopa Andmekaitseinspektori esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu nõuet (määruse (EL) 2018/1725 artikli 39 lõige 4)

12 July 2019
Soovitus nr 1/2019, milles käsitletakse Euroopa Andmekaitseinspektori esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu nõuet (määruse (EL) 2018/1725 artikli 39 lõige 4)  248.29 KB