Europejska Rada Ochrony Danych

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Filters

Pages

Opinia 24/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy duński

04 December 2018
Opinia 24/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy duński  100.78 KB

Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List

04 December 2018
Opinia 25/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy chorwacki  130.59 KB

Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 8/2018 Finland SAs DPIA List  117.49 KB

Pages