Arvamus nr 12/2019, milles käsitletakse Hispaania pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealast mõjuhinnangut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5)

12 July 2019
Arvamus nr 12/2019, milles käsitletakse Hispaania pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealast mõjuhinnangut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5) 423.96 KB
Members: