Arvamus nr 11/2019, milles käsitletakse Tšehhi Vabariigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealast mõjuhinnangut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5)

12 July 2019
Arvamus nr 11/2019, milles käsitletakse Tšehhi Vabariigi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealast mõjuhinnangut (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5) 423.57 KB
Members: