Euroopan tietosuojaneuvosto

EDPB

Filters

Pages

[CURRENT] Rules of Procedure

08 October 2020

Version 7, as last modified and adopted on 8 October 2020.

[CURRENT] EDPB Rules of Procedure adopted on the 08.10.2020  199.18 KB

Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto, joka koskee unionin tuomioistuimen asiaa C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Irlanti ja Maximillian Schrems)

17 July 2020
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto, joka koskee unionin tuomioistuimen asiaa C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Irlanti ja Maximillian Schrems)  80.18 KB

Pages