Euroopan tietosuojaneuvosto

Muu

Document type used for all generic documents

Filters

Pages

CSC Work Program 2020-2022

15 August 2020
Coordinated Supervision Committee - Work Program 2020-2022  888.65 KB

Usein esitettyjä kysymyksiä, jotka koskevat Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota asiassa C-311/18 – Data Protection Commissioner vastaan Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems,

24 July 2020
Usein esitettyjä kysymyksiä, jotka koskevat Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota asiassa C-311/18 – Data Protection Commissioner vastaan Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems  129.05 KB

Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto, joka koskee unionin tuomioistuimen asiaa C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Irlanti ja Maximillian Schrems)

17 July 2020
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto, joka koskee unionin tuomioistuimen asiaa C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Irlanti ja Maximillian Schrems)  80.18 KB

Lausunto kontaktien jäljityssovellusten yhteentoimivuuden vaikutuksesta tietosuojaan

16 June 2020
Lausunto  88.74 KB

Lausunto henkilökohtaisten tietojen käsittelystä rajojen uudelleen avaamisen yhteydessä covid-19-pandemian jälkeen

16 June 2020
Lausunto  71.1 KB

Kannanotto henkilötietojen käsittelystä koronaviruspandemian yhteydessä

20 March 2020
Kannanotto henkilötietojen käsittelystä koronaviruspandemian yhteydessä  73.29 KB

Pages