Společné stanovisko EDPB a EIOÚ 2/2021 k prováděcímu rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Společné stanovisko EDPB a EIOÚ 2/2021 k prováděcímu rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí 307.14 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: