Fælles udtalelse nr. 2/2021 fra Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Fælles udtalelse nr. 2/2021 fra Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande 309.46 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: