Skupno mnenje EOVP in ENVP št. 2/2021 o izvedbenem sklepu Evropske komisije o standardnih pogodbenih določilih za prenos osebnih podatkov v tretje države

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Skupno mnenje EOVP in ENVP št. 2/2021 o izvedbenem sklepu Evropske komisije o standardnih pogodbenih določilih za prenos osebnih podatkov v tretje države 277.5 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: