Gemensamt yttrande 2/2021 från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen om Europeiska kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Gemensamt yttrande 2/2021 från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen om Europeiska kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland 289.22 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: