EDAK un EDAU kopīgais atzinums 2/2021 par Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDAK un EDAU kopīgais atzinums 2/2021 par Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm 292.21 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: