Wspólna opinia EROD i EIOD 2/2021 dotycząca decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Wspólna opinia EROD i EIOD 2/2021 dotycząca decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich 319.99 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: