Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Stanovisko sboru (článek 64)

Filters

Pages

Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Spojeného království ohledně závazných podnikových pravidel společnosti Equinix Inc.

08 October 2019
Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Spojeného království ohledně závazných podnikových pravidel společnosti Equinix Inc.  244.75 KB

Stanovisko 14/2019 k návrhu standardních smluvních doložek předloženému ze strany dánského dozorového úřadu (čl. 28 odst. 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

12 July 2019
Stanovisko 14/2019 k návrhu standardních smluvních doložek předloženému ze strany dánského dozorového úřadu (čl. 28 odst. 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)  536.93 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (December 2019)  274.51 KB

Stanovisko č. 8/2019 k pravomoci dozorového úřadu v případě změny okolností týkajících se hlavní nebo jediné provozovny

12 July 2019
Stanovisko č. 8/2019 k pravomoci dozorového úřadu v případě změny okolností týkajících se hlavní nebo jediné provozovny  464.57 KB

Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities

12 March 2019
Stanovisko č. 5/2019 ke vzájemnému působení mezi směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména pokud jde o příslušnost, úkoly a pravomoci úřadů pro ochranu údajů  676.61 KB

Pages