Gezamenlijk advies nr. 2/2021 van het EDPB en de EDPS inzake het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

Gezamenlijk advies nr. 2/2021 van het EDPB en de EDPS inzake het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen 316.95 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex 1.17 MB
Members: