Europos duomenų apsaugos valdyba

Statements

Filters

Pages

Pareiškimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos - update 13/01/2021

13 January 2021
Pareiškimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos  66.25 KB

Pareiškimas dėl asmens duomenų, tvarkomų siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, apsaugos

15 December 2020
Pareiškimas dėl asmens duomenų, tvarkomų siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, apsaugos  77.25 KB

Pareiškimas dėl E. privatumo reglamento ir būsimo priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos valdybos vaidmens

19 November 2020
Pareiškimas dėl E. privatumo reglamento ir būsimo priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos valdybos vaidmens  71.89 KB

Pareiškimas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems, C-311/18

17 July 2020
Pareiškimas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems, C-311/18  94.22 KB

Pareiškimas dėl asmens duomenų tvarkymo vėl atvėrus sienas po COVID-19 protrūkio

16 June 2020
Pareiškimas  76.36 KB

Pareiškimas dėl kontaktų atsekimo programėlių sąveikumo poveikio duomenų apsaugai

16 June 2020
Pareiškimas  93.87 KB

Pareiškimas dėl duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su nepaprastąja padėtimi valstybėse narėse

02 June 2020
Pareiškimas dėl duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su nepaprastąja padėtimi valstybėse narėse  99.89 KB

Pages