Európsky výbor pre ochranu údajov

Odporúčania

Filters

Odporúčania č. 02/2020 o európskych základných zárukách týkajúcich sa opatrení sledovania

10 November 2020
Odporúčania č. 02/2020  176.08 KB
Témy:

Odporúčanie 1/2019 k navrhovanému zoznamu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov [článok 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725]

12 July 2019
Odporúčanie 1/2019 k navrhovanému zoznamu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov [článok 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725]  300.69 KB