Europos duomenų apsaugos valdyba

Rekomendacijos

Filters

Rekomendacijos Nr. 02/2020 dėl Europos pagrindinių garantijų taikant stebėjimo priemones

10 November 2020
Rekomendacijos Nr. 02/2020  179.9 KB
Topics:

Rekomendacija Nr. 01/2019 dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Reglamento (ES) 2018/1725 39 straipsnio 4 dalis)

12 July 2019
Rekomendacija Nr. 01/2019 dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Reglamento (ES) 2018/1725 39 straipsnio 4 dalis)  291.36 KB