Odporúčania 02/2021 o právnom základe pre uchovávanie údajov z kreditných kariet výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakcií

19 May 2021
Odporúčania 02/2021 95.79 KB
Members: