Odporúčanie 1/2019 k navrhovanému zoznamu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov [článok 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725]

12 July 2019
Odporúčanie 1/2019 k navrhovanému zoznamu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov [článok 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725] 300.69 KB
Members: