Evropski odbor za varstvo podatkov

Priporočila

Filters

Priporočila 02/2020 glede evropskih temeljnih jamstev za nadzorne ukrepe

10 November 2020
Priporočila 02/2020  179.63 KB

Priporočilo št. 01/2019 o osnutku seznama Evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede dejanj obdelave, za katere velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 39(4) Uredbe (EU) 2018/1725)

12 July 2019
Priporočilo št. 01/2019 o osnutku seznama Evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede dejanj obdelave, za katere velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 39(4) Uredbe (EU) 2018/1725)  285.83 KB