Europejska Rada Ochrony Danych

Zalecenia

Filters

Zalecenia 02/2020 dotyczące niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru

10 November 2020
Zalecenia 02/2020  181.26 KB
Tematy:

Zalecenie 01/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/

12 July 2019
Zalecenie 01/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 39 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725)  275.36 KB