Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

5 December 2018
Opinia nr 28/2018 dotycząca projektu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Japonii 1.56 MB
Members: