ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) για εταιρείες οι οποίες υπάγονται στο ICO ως Επικεφαλής Εποπτική Αρχή BCR

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  54.59 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: