ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Procedure

Filters

Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία για την ανάπτυξη άτυπων «συνεδριών κωδίκων δεοντολογίας»

10 November 2020
Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία για την ανάπτυξη άτυπων «συνεδριών κωδίκων δεοντολογίας»  147.48 KB
Θεματικές ενότητες:

Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης από το ΕΣΠΔ που οδηγεί σε κοινή πιστοποίηση, την ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας δεδομένων

28 January 2020
Έγγραφο του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης από το ΕΣΠΔ που οδηγεί σε κοινή πιστοποίηση, την ευρωπαϊκή σφραγίδα προστασίας δεδομένων  182.83 KB