Европейски комитет за защита на данните

Информационна бележка относно ЗФП на дружества, за които Службата на комисаря по информацията (ICO) в Обединеното кралство е водещ надзорен орган за ЗФП

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  459.08 KB
Държави членки: