Информационна бележка относно ЗФП на дружества, за които Службата на комисаря по информацията (ICO) в Обединеното кралство е водещ надзорен орган за ЗФП

12 February 2019
Информационна бележка относно ЗФП на дружества, за които Службата на комисаря по информацията (ICO) в Обединеното кралство е водещ надзорен орган за ЗФП 459.08 KB
Members: