Europejska Rada Ochrony Danych

Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych (ang. binding corporate rules, BCR) dla przedsiębiorstw, dla których wiodącym organem nadzorczym jest Urząd Rzecznika Informacji (ang. Information Commissioner's Office, ICO)

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  54.26 KB
Państwa członkowskie: