Comitetul European pentru Protecția Datelor

Notă de informare cu privire la regulile corporatiste obligatorii (BCR) pentru întreprinderile a căror autoritate de supraveghere principală pentru BCR este Oficiul Comisarului pentru Informații (ICO)

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  59.92 KB
State membre: