Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Informativní poznámka k závazným podnikovým pravidlům určená společnostem, jejichž vedoucím dozorovým úřadem pro závazná podniková pravidla je úřad ICO

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  51.66 KB
Členské státy: