Europees Comité voor gegevensbescherming

Informatie over bindende gegevensbeschermingsvoorschriften voor ondernemingen met de ICO als leidende toezichthoudende autoriteit

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  50.63 KB
Member states: