Európsky výbor pre ochranu údajov

Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR) pre spoločnosti, pre ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre BCR

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  52.22 KB
Členské štáty: