Mnenje št. 24/2020 o osnutku sklepa norveškega nadzornega organa glede zavezujočih poslovnih pravil družbe Jotun za upravljavce podatkov