Становище 24/2020 относно проекторешение на надзорния орган на Норвегия по отношение на задължителните фирмени правила на Jotun в качеството му на администратор на лични данни