Arvamus 24/2020 Norra järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Jotun vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju