Yttrande 24/2020 om den norska tillsynsmyndighetens utkast till beslut om de bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvarig inom Jotun