Opinia 24/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Norwegii dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Jotun