ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 24/2020 on the draft decision of the Norwegian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Jotun

15 August 2020
Opinion 24/2020 on the draft decision of the Norwegian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Jotun  830.12 KB
Κράτη μέλη: