Stanovisko 24/2020 k návrhu rozhodnutia nórskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa spoločnosti Jotun