Lausunto 24/2020 Norjan valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee Jotunin rekisterinpitäjille tarkoitettuja yritystä koskevia sitovia sääntöjä