Advies 24/2020 inzake het ontwerpbesluit van de toezichthoudende autoriteit van Noorwegen met betrekking tot de bindende bedrijfsvoorschriften van Jotun